• Натур Премиум пилешка шницла од филе

  500 г

 • НАТУР ПРЕМИУМ ПИЛЕШКО ФИЛЕ

  500 g

 • НАТУР ПРЕМИУМ ПИЛ. КОПАН

  800 г

 • НАТУР ПРЕМИУМ ПИЛ. КРИЛЦА

  500 g

  800 g

 • НАТУР ПРЕМИУМ ПИЛЕ РАСЕЧЕНО ЗА ПОХУВАЊЕ

  1000 g

 • НАТУР ПРЕМИУМ ПИЛ. НАДКОПАН БКК

  500 g

 • НАТУР ПРЕМИУМ ПИЛ. МИНИ ФИЛЕ

  400 g

  800 g

 • НАТУР ПРЕМИУМ ГОРНИ ДЕЛОВИ ОД ПИЛ. КРИЛЦА

  500 g

 • НАТУР ПРЕМИУМ ПИЛ. КОПАН СО НАДКОПАН БКК

  800 g

 • НАТУР ПРЕМИУМ ПИЛ. КОПАН

  500 g

  800 g